ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


http://www.idc-explorer.com


ภาษาจีน

คำทักทาย

หนีฮ่าว                      สวัสดี

ฮ่าวมา                      สบายดีไหม

จือเต้ามา                  รู้หรือไม่

ปู้จือเต้า                    ไม่รู้

หว่านอาน                  ราตรีสวัสดิ์

จ่าวอาน                     อรุณสวัสดิ์

หวู่อาน                      สวัสดีตอนบ่าย

เหมยโย่ว                  ไม่มี

ปู้หมิงไป๋                  ไม่เข้าใจ

เห่าหวานม่า             สนุกไหม

เสิมเม่อ                    อะไร

ห่าวม่า                     สบายดีไหม

เซี่ยเซี่ย                   ขอบคุณ

เข๋ออีมา                   รอได้ไหม

หนี่เจี้ยวเสิมเมอ       คุณชื่ออะไร

ไจ่เจี้ยน                    ลาก่อน

เติ้งอี๋เซี่ย                  รอสักครู่

ตุ้ยปู้ฉือ                     ขอโทษ

หมวดอาหาร/หมวดทั่วไป

เฮ่าชือ             อร่อย

เจ่าชาน           อาหารเช้า

อู่ฟั้น               อาหารกลางวัน

หว่านซาน        อาหารเย็น

หมี่ฟ้าน           ข้าว

ซีฟ่าน             ข้าวต้ม

เฮอฉา            น้ำชา

คาเฟย            กาแฟ

เหลียงสุ่ย        น้ำดื่ม

ปิงไขว้            น้ำแข็ง

สุ่ย                 น้ำเปล่า

เห่าชือมา        อร่อยไหม

ปู๋เฮาชือ         ไม่อร่อย

เปามา            อิ่มไหม

เป่า               อิ่ม

จงกั๋วเหยิน     คนจีน

ไท่กั๋วเหยิน    คนไทย

เก่อเกอ        พี่ชาย

ตี้ตี่              น้องชาย

เจี่ยเจีย        พี่สาว

เม้ยเม่ย       น้องสาว

หมวดตัวเลข

อี                           หนึ่ง

เอ้อ                       สอง

ซาน                      สาม

ซื่อ                        สี่

หวู                        ห้า

ลิ่ว                        หก

ชี                          เจ็ด

ปา                        แปด

จิ่ว                        เก้า

สือ                        สิบ

เอ้อสือ                  ยี่สิบ

ซานสือ                 สามสิบ

ซื่อสือ                  สี่สิบ

อี้ไป่                     หนึ่งร้อย

เหลียงไป่             สองร้อย

ซานไป่                สามร้อย

อี้เชียน                หนึ่งพัน

เหลียงเชียน         สองพัน

ซานเชียน            สามพัน

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอส ซี ฮอลลิเดย์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4869 

ตั้งอยูเลขที่ 973/4 ถ.มาเจริญ (บางบอน5) แขวง หนองแขม เขต หนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 10150 

โทร: 02-814-9592 02-814-9593 โทรสาร: 02-814-9594

E-Mail : sc-holiday@hotmail.com , gatewayindochina@hotmail.com